Державний навчальний заклад
"Войнилівський професійний ліцей"
77316, Івано-Франківська обл.
Калуський р-н. смт. Войнилів
вул. 50-річчя УПА, 5
тел.( 03472) 96-3-66, факс 96-7-12.
Vpl1963@ukr.net

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Робота Школи передового педагогічного досвіду як важлива ланка методичної роботи в ліцеї

Школа передового педагогічного досвіду є однією з форм роботи з підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, формою поширення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих колег навчального закладу чи області, а також формування і удосконалення його.

Керівником школи передового педагогічного досвіду в Войнилівському професійному ліцеї є методист – Палагній Оксана Володимирівна.

Школа передового педагогічного досвіду працює з постійним складом слухачів за певним навчальним планом і розкладом занять протягом навчального року.

За час роботи Школи ППД можна зазначити застосування різноманітних форм навчально-методичної роботи з слухачами:

- відвідування уроків та позакласних заходів кращих колег ліцею з метою вивчення їх досвіду роботи;

- практичні заняття з розробки уроків, позакласних заходів, виготовлення саморобних наочних посібників;

- лекції і семінарські заняття;

- консультації;

- співбесіди;

- відвідування керівником Школи передового досвіду уроків та позакласних заходів у слухачів школи з наступним їх обговоренням;

- виконання слухачами завдань щодо самостійного опрацювання літератури, застосування у навчально-виховному процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи;

- творчі звіти тощо.

Керівник Школи ППД у пошуках передового досвіду не покладається тільки на випадок, коли раптово виявлять у роботі того чи іншого педагога нашого навчального закладу щось видатне, оригінальне, корисне. Вивчення передового досвіду піддається організації і спланованому пошуку. Перш за все, і методист, і заступники директора складають орієнтовні питання, які варто вивчити, доводять їх до відома педагогів, стимулюючи їх творчий пошук у певних напрямках. Відтінків та конкретних підходів може бути багато, інколи зовсім несподіваних та незвичайних, але основні, провідні елементи навчально-виробничого та виховного процесу традиційні й добре відомі, зокрема:

1. Підготовка майстра чи викладача до уроку.

2. Зворотний зв'язок, майстерність в опитуванні учнів.

3. Уміння пояснювати матеріал: активізація, проблемність,

структурність, різноманітність прийомів, ТЗН тощо.

4. Розвиток здібностей учнів, індивідуальний підхід, робота з обдарованими та слабовстигаючими учнями.

5. Розвиток самостійності учнів, їх уміння добувати знання, моделювати, розв'язувати оригінальні вправи, використовувати знання на практиці тощо. Розвиток працелюбності, любові до розумової праці.

6. Виховання в процесі навчання. Прийоми вироблення переконань, система вимог, особистий приклад учителя, етика тощо.

В методичному кабінеті нашого навчального закладу систематизовано опис передового педагогічного досвіду колег ліцею, укомплектовано каталог передового педагогічного досвіду, систематизовано картки виявлення та вивчення передового педагогічного досвіду кращих педагогічних працівників ліцею.

Отже, роль Школи передового досвіду – важлива ланка у структурі методичної роботи навчального закладу в цілому. Це - діяльнісний майданчик вивчення, популяризації індивідуального або колективного досвіду, вирішення окремої освітньої проблеми.